Gặp gỡ Giám đốc Y khoa của chúng tôi
Sang Tran MD
Đặc biệt
Thực hành gia đình,Chăm sóc đặc biệt
Cư trú
Trover Health,KY - Thực hành gia đình
Giáo dục
Trường Y khoa St. Christopher,,Dakar, Senegal - MD
E-mail
Tran@procaremedicalcenter.com