Nhà nước chăm sóc khẩn cấp và cơ sở y tế
Chúng tôi được trang bị để cung cấp các dịch vụ y tế toàn diện một cách chuyên nghiệp, thuận tiện và hiệu quả.
Gặp
Tiến sĩ Tice, DO.
Giám đốc Y học nội tiết và chuyển hóa
Địa điểm của chúng tôi
Rainbow Location
(702) 396-6000
Office hours:
Drug Screening:
Nellis Location
(702) 475-9000
Office hours:
Ft. Apache Location
(702) 776-6720
Office hours: